File - Bìa Hồ Sơ

Chưa có sản phẩm trong danh mục này

Bìa 20 lá A4

Bìa 20 lá A4

0 VNĐCòn Hàng
Bìa 20 lá A4

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Bìa bằng nhựa PP, có 20 lá để lưu tài liệu.

Bìa 40 lá A4

Bìa 40 lá A4

0 VNĐCòn Hàng
Bìa 40 lá A4

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Bìa bằng nhựa PP, có 40 lá để lưu tài liệu.

Bìa 60 lá

Bìa 60 lá

0 VNĐCòn Hàng
Bìa 60 lá

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Bìa bằng nhựa PP, có 60 lá để lưu tài liệu.

Bìa 80 lá A4

Bìa 80 lá A4

0 VNĐCòn Hàng
Bìa 80 lá A4

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Bìa bằng nhựa PP, có 80 lá để lưu tài liệu.

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM LONG DINH 

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM LONG DINH