File - Bìa Còng, kẹp , lò xo

File - Bìa Còng, kẹp , lò xo

File - Bìa còng, kẹp, xò lo

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Bìa 1 kẹp

Bìa 1 kẹp

0 VNĐCòn Hàng
Bìa 1 kẹp

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Bìa được làm từ nhựa PP.

Bìa còng 2.5P A4

Bìa còng 2.5P A4

0 VNĐCòn Hàng
Bìa còng 2.5P A4

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Bìa làm từ nhựa PP.

Bìa 2 kẹp

Bìa 2 kẹp

0 VNĐCòn Hàng
Bìa 2 kẹp

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Bìa được làm từ nhựa PP.

Bìa 1 lò xo

Bìa 1 lò xo

0 VNĐCòn Hàng
Bìa 1 lò xo

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Bìa được làm từ nhựa PP.

Bìa 2 lò xo

Bìa 2 lò xo

0 VNĐCòn Hàng
Bìa 2 lò xo

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Bìa được làm bằng nhựa PP.

Trình Ký Đơn A4

Trình Ký Đơn A4

0 VNĐCòn Hàng
Trình Ký Đơn A4

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Làm bằng nhựa PP có 2 màu ở 2 mặt khác nhau. KT (31.5*22.5)cm

Trình Ký Đôi A4 2 Màu

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Làm bằng nhựa PP có 2 màu khác nhau ở 2 mặt . KT (48*31.5)cm

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM LONG DINH 

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM LONG DINH