Bìa nút

Chưa có sản phẩm trong danh mục này

Bìa nút F4

Bìa nút F4

0 VNĐCòn Hàng
Bìa nút F4

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Bìa nhựa PP trắng trong, có nắp, gài nút bằng nhựa, kích thước: (25,5 x 36)cm

Bìa nút A4

Bìa nút A4

0 VNĐCòn Hàng
Bìa nút A4

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Bìa nhựa PP trắng trong, có nắp, gài nút bằng nhựa, kích thước: (23,5 x 33)cm

Bìa bao thư A4

Bìa bao thư A4

0 VNĐCòn Hàng
Bìa bao thư A4

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Bìa nhựa PP trắng trong, có nắp, không gài nút, kích thước (24,5 x 32,5)cm

Bìa cột dây

Bìa cột dây

0 VNĐCòn Hàng
Bìa cột dây

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Bìa nhựa PP trắng trong, có nắp, gài bằng dây, kích thước: (25,5 x36,5 x 3)cm

Bìa nút nhãn

Bìa nút nhãn

0 VNĐCòn Hàng
Bìa nút nhãn

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Bìa nhựa PP trắng trong, có nắp, gài nút nhựa, kích thước: (25,5 x 36)cm

Bìa nút 2 ngăn

Bìa nút 2 ngăn

0 VNĐCòn Hàng
Bìa nút 2 ngăn

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Bìa nhựa PP trong, có nắp, gài nút nhựa, bên trong có 2 ngăn riêng biệt.

Bìa nút in theo mẫu khách hàng

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

In mẫu theo yêu cầu

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM LONG DINH 

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM LONG DINH