Tin tức

  • kỹ thuật thâm canh giống lúa Hương Thơm số 1 kỹ thuật thâm canh giống lúa Hương Thơm số 1

    30/06/2014

    Đặc điểm: – Ñoä thuaàn (% soá haït) 97,75 – Tyû leä naûy maàm(% soá haït) 85,00 – Thôøi gian xaûn xuaát: Vuï Xuaân, Vuï muøa – Gioáng coù thôøi gian sinh tröôûng: *  Vuï Xuaân 120...

  • Mô Hình Trồng Dưa Hấu Leo Giàn Mô Hình Trồng Dưa Hấu Leo Giàn

    18/06/2014

    Về Đồng Tháp Mười, ruộng lúa, rẫy dưa tươi tốt quanh năm. Bên cạnh lúa, dưa hấu vẫn là cây trồng quen thuộc của nhiều nông dân Tiền Giang, Long An trong việc luân canh...

1 3 4 5

Thiết kế bởi© Ahngroup Đối tác:  Dây da đồng hồ tissot