Tin tức

Đặc điểm của giống hành tây TTA – 717 F1

  • Đặc điểm của giống hành tây TTA – 717 F1


HANH TAY TTA 717 F1
–   Xuất xứ: Takii Seed – Japan

–   Du nhập: Thanh Nong Seeds.VN

(2013 -2014)


HANH TAY TTA 717 F1 2
–  Đặc điểm : Giống hành tây TTA-717 F1

–  Cây to khỏe, lá xanh đậm, cao trung bình 55 – 60 cm

–   Củ màu vàng, đường kính 5 – 6.5cm

–   Trọng lượng củ: 250 – 300gr


HANH TAY TTA 717 F1 3

–  Năng suất:65 – 70 tấn/ha

–  Thời vụ: Tháng 9,10 vụ chính thuận, tháng 3,4: vụ nghịch

–   Thời gian thu hoạch: 110 – 120 ngày sau trồng


Thiết kế bởi© Ahngroup Đối tác:  Dây da đồng hồ tissot