sản phẳm

  • Cà chua KIWAMI F1 Cà chua KIWAMI F1

    27/12/2016

    QUY TRÌNH CANH TÁC CÀ CHUA THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO I. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh Nhiệt độ thích hợp từ 21-240C, nếu nhiệt độ đêm thấp hơn ngày...

Thiết kế bởi© Ahngroup Đối tác:  Dây da đồng hồ tissot